O společnosti

Společnost byla založena Koncesní listinou 24. 7. 2003 a od té doby úspěšně buduje svou tradici.

Neustále sledujeme jako hlavní poslání společnosti generování vysoce kvalitního produktu. Skvělé výsledky zajištujeme na všech úrovních výroby – od výběru kvalitní suroviny, odborně řízenou fermentaci ovoce, přes důsledné oddělování frakcí při vlastní destilaci za pomoci špičkové destilační aparatury.